Parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna i Alingsås

Parlamentariska gruppen

Alingsås kommunfullmäktige- och parlamentariska grupp

Boris Jernskiegg
Gruppledare
Kommunfullmäktige
KS
Miljönämden
boris.jernskiegg@sd.se
tfn: 070-414 36 80

Glenn Pettersson
Kommunfullmäktige
KSAU
KS
Samhällsbyggnadsnämnden
glenn.pettersson@sd.se
tfn: 073-180 19 24

Agneta Grange
Kommunfullmäktige
agneta.grange@sd.se
tfn: 070-745 54 98

Zandra Pettersson
Kommunfullmäktige
Ersättare KS
zandra.pettersson@sd.se
tfn: 070-773 70 11

Otto Stryhn
Kommunfullmäktige
Kultur och Utbildning
Ersättare BoU
otto.stryhn@sd.se
tfn:070-623 90 64 

Mats Bjelkemyr
Barn och Ungdomsnämnden
Ersättare SBN
mats.bjelkemyr@sd.se
tfn: 070-741 00 60

Lars-Olof Jaeger
Vård- och Äldreomsorgsnämnden
1:e ersättare KF
lars.olof.jaeger@sd.se
tfn: 070-654 71 61

Kristina Poulsen
Socialnämnden
2:a ersättare KF
Ersättare omsorgsnämnden och KoU
kristina.poulsen@sd.se
tfn: 070-2762514

Anitha Engström Lyppert
Ersättare socialnämnden

tfn:0706 330711

Vi har ofta gruppmöten öppna för dig som medlem, välkommen!

Gruppmöte

På våra gruppmöten rapporterar vi från våra nämnder och det politiska läget i Alingsås. Hör av dig till vår gruppledare Glenn Pettersson om du som medlem vill komma och hålla oss sällskap.