Parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna i Alingsås

Parlamentariska gruppen

Alingsås kommunfullmäktige- och parlamentariska grupp

Boris Jernskiegg
Gruppledare
Kommunfullmäktige
KS
KSAU
Miljönämden
Samhällsbyggnadsnämnden
boris.jernskiegg@sd.se
tfn: 070-414 36 80

Glenn Pettersson
Kommunfullmäktige
KS
Socialnämnden
glenn.pettersson@sd.se
tfn: 073-180 19 24

Agneta Grange
Kommunfullmäktige
agneta.grange@sd.se
tfn: 070-745 54 98

Zandra Pettersson
Kommunfullmäktige
Ersättare KS
Ersättare KSAU
zandra.pettersson@sd.se
tfn: 070-773 70 11

Otto Stryhn
Kommunfullmäktige
Kultur och utbildningsnämnden
Ersättare Barn och ungdomsnämnden
otto.stryhn@sd.se
tfn:070-623 90 64 

Mats Bjelkemyr
Barn och ungdomsnämnden
Ersättare Stadsbyggnadsnämnden
mats.bjelkemyr@sd.se
tfn: 070-741 00 60

Lars-Olof Jaeger
Vård- och Äldreomsorgsnämnden
1:e ersättare KF
lars.olof.jaeger@sd.se
tfn: 070-654 71 61

Kristina Poulsen
Socialnämnden
2:a ersättare KF
Ersättare Vård och omsorgsnämnden
kristina.poulsen@sd.se
tfn: 070-276 25 14

Kjerstin Hansson
Ersättare Kultur och utbildningsnämnden
kjerstin.hansson@sd.se
tfn: 0703-37 41 43