Parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna i Alingsås

Parlamentariska gruppen

Alingsås kommunfullmäktige- och parlamentariska grupp

Boris Petrusson
Gruppledare
Kommunfullmäktige
boris.petrusson@sd.sd
tfn: 070-414 36 80

Therese Erlandsson
Kommunfullmäktige
therese.erlandsson@sd.se
tfn. 076-816 61 00

Agneta Grange Petrusson
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
agneta.grange.petrusson@sd.se
tfn: 070-745 54 98

Glenn Pettersson
Sämhällsbyggnadsnämnden
glenn.pettersson@sd.se
tfn: 073-180 19 24

Gunilla Gomer
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
gunilla.gomer@sd.se
tfn: 070-831 03 62

Zandra Pettersson
Kultur och Fritidsnämnden
zandra.pettersson@sd.se
tfn: 0707-73 70 11

Mats Bjelkemyr
Barn och Ungdomsnämnden
mats.bjelkemyr@sd.se
tfn: 070-741 00 60

Lars-Olof Jaeger
Vård- och Äldreomsorgsnämnden
lars.olof.jaeger@sd.se
tfn: 070-654 71 61

Otto Stryhn
Demokratiforum
otto.stryhn@sd.se

Vi har ofta gruppmöten öppna för dig som medlem, välkommen!

Gruppmöte

På våra gruppmöten rapporterar vi från våra nämnder och det politiska läget i Alingsås. Hör av dig till vår gruppledare Boris Petrusson om du som medlem vill komma och hålla oss sällskap.