Styrelsen | Sverigedemokraterna i Alingsås

Styrelsen

Alingsås kommunförening

Ordförande
Agneta Grange
agneta.grange@sd.se
tfn: 070-745 54 98

1:e Vice ordförande
Glenn Pettersson
glenn.pettersson@sd.se
tfn: 073-180 19 24

 

2:e Vice ordförande
Boris Jernskiegg
boris.jernskiegg@sd.se
tfn: 070-414 36 80

Ledamot
Roger Svärd
roger.svard@sd.se
tfn: 070-329 51 84

Ledamot
Kristina Poulsen
kristina.poulsen@sd.se
tfn: 070-276 25 14

 

Ledamot
Mats Bjelkemyr
mats.bjelkemyr@sd.se
tfn: 070-741 00 60

Ledamot
Malin Fransson
malin.f.fransson@sd.se
tfn: 073-650 78 90

 

1:Suppleant
Anders Bengtsson
anders.bengtsson@sd.se
tfn: 073-154 28 11

2:Suppleant
Zandra Pettersson
zandra.pettersson@sd.se
tfn: 070-773 70 11

Nya styrelsen SD Alingsås 2019
Från höger på fotot: Anders Bengtsson, Roger Svärd, Kristina Poulsen, Mats Bjelkemyr, Agneta Grange, Boris Jernskiegg, Malin Fransson och Glenn Pettersson.

Här kan ni se planeringen för SD Alingsås.

Sd Alingsås planering