Styrelsen | Sverigedemokraterna i Alingsås

Styrelsen

Alingsås kommunförening

Ordförande
Zandra Pettersson
alingsas@sd.se
tfn: 0707-73 70 11

Vice ordförande
Boris Petrusson
boris.petrusson@sd.se
tfn: 070-414 36 80

Andra vice ordförande/Sekreterare
Agneta Grange Petrusson
agneta.grange.petrusson@sd.se
tfn: 070-745 54 98

Ledamot/Kassör
Glenn Pettersson
glenn.pettersson@sd.se
tfn: 073-180 19 24

Ledamot
Angelica Järnström
angelica.jarnstrom@sd.se
tfn: 073-535 54 84

Ledamot
Magnus Pettersson
magnus.pettersson@sd.se
tfn: 073-932 02 33

Suppleant
Otto Stryhn
otto.stryhn@sd.se
tfn: 070-623 90 64